Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 769
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 86
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 58
4 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 1
5 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 103
6 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 3
7 10 Βιομηχανία τροφίμων 1.158
8 11 Ποτοποιία 111
9 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
10 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 71
11 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 74
12 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 10
13 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 220
14 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 29
15 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 196
16 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 4
17 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 120
18 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 4
19 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 46
20 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 249
21 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 45
22 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 692
23 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 35
24 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 67
25 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 136
26 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 32
27 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 53
28 31 Κατασκευή επίπλων 236
29 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 142
30 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 577
31 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 204
32 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 35
33 37 Επεξεργασία λυμάτων 25
34 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 163
35 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 8
36 41 Κατασκευές κτιρίων 558
37 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 419
38 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 2.666
39 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.000
40 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 11.423
41 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 15.869
42 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 667
43 50 Πλωτές μεταφορές 41
44 51 Αεροπορικές μεταφορές 1
45 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 369
46 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 108
47 55 Καταλύματα 871
48 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 4.718
49 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 125
50 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 46
51 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 38
52 61 Τηλεπικοινωνίες 202
53 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 487
54 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 197
55 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 61
56 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 88
57 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 489
58 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 516
59 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 409
60 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 465
61 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 618
62 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 65
63 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 333
64 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 255
65 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 13
66 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 330
67 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 31
68 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 128
69 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 95
70 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 279
71 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 379
72 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 29
73 85 Εκπαίδευση 613
74 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 171
75 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 3
76 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 44
77 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 119
78 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 7
79 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 211
80 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 232
81 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 12
82 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 434
83 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 724
84 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 126
e-Επιμελητήριο 1.0.2.116
SGA