Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 403
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 23
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 52
4 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 2
5 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 48
6 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 3
7 10 Βιομηχανία τροφίμων 531
8 11 Ποτοποιία 82
9 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
10 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 15
11 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 21
12 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 1
13 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 105
14 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 12
15 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 65
16 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 6
17 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 74
18 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 5
19 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 36
20 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 126
21 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 34
22 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 274
23 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 21
24 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 41
25 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 80
26 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 16
27 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 30
28 31 Κατασκευή επίπλων 95
29 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 36
30 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 248
31 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 180
32 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 25
33 37 Επεξεργασία λυμάτων 21
34 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 138
35 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 12
36 41 Κατασκευές κτιρίων 396
37 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 311
38 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 806
39 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.030
40 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 5.105
41 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 4.059
42 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 231
43 50 Πλωτές μεταφορές 19
44 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 236
45 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 39
46 55 Καταλύματα 131
47 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 945
48 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 55
49 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 12
50 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 13
51 61 Τηλεπικοινωνίες 104
52 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 236
53 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 71
54 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 36
55 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 19
56 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 148
57 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 373
58 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 152
59 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 249
60 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 411
61 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 47
62 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 116
63 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 47
64 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 11
65 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 174
66 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 26
67 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 82
68 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 35
69 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 102
70 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 155
71 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 23
72 85 Εκπαίδευση 204
73 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 121
74 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 4
75 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 36
76 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 37
77 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 7
78 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 43
79 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 112
80 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 11
81 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 86
82 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 130
83 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 52
e-Επιμελητήριο 1.0.2.116
SGA