Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 2811 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 7
2 2812 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 2
3 2813 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 2
4 2815 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης 6
5 2821 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 2
6 2822 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 16
7 2823 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 1
8 2825 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 4
9 2829 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 7
10 2830 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 2
11 2841 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 7
12 2849 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 1
13 2891 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 5
14 2892 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές 1
15 2893 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 4
16 2899 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 4
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 71 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 71 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 71 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A.S. Metal Works ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ALLWEB SOLUTIONS-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 B.TALOS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 CISTERN ART ΕΕ
5 CONSTRINOX Μ.& Α.ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ERGOFROST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ERGOMETAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 MATHEW MARINE INC
9 MEGATERRADEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 MEGATERRADEVELOPMENT ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ ΙΚΕ
11 P.S.S. (PNEUMATIC SYSTEM SOLUSIONS) IKE
12 RODER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
13 S-CON Ε.Π.Ε (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.)
14 SABO FILIERE-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΣ
15 SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ http://www.sabo.gr
16 SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.sec.com.gr
17 SYMEK Ο.Ε.
18 ΑΣΤΗΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20 ΑΦΟΙ ΑΦΡΑΤΗ ΟΕ
21 ΑΦΟΙ ΜΠΙΜΠΙΚΑ Κ΄ΣΙΑ Ε.Ε
22 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ Ε.Ε.
23 ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗ Ο.Ε
24 Β.Ε.Μ.Κ.Α. Ε.Π.Ε.
25 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.116
SGA