Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Π.Α.Τ) ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΕΩΝ
Διακριτικός τίτλος: -
Διεύθυνση: -, 34500, ΑΛΙΒΕΡΙ
Δήμος: ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2223029744
Νομική μορφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 94991601 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/02/2000 96031100 Υπηρεσίες νεκροταφείων και αποτέφρωσης νεκρών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/02/2000 93211003 Υπηρεσίες πανηγυριών (τοπικών εορτών) και εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/02/2000
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 94991601 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
2 96031100 Υπηρεσίες νεκροταφείων και αποτέφρωσης νεκρών  
3 93211003 Υπηρεσίες πανηγυριών (τοπικών εορτών) και εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA