Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 6612 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών 10
2 6619 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 15
3 6621 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 1
4 6622 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 118
5 6629 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 3
6 6630 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 2
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 149 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 149 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 149 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AL ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΚΕ
2 AUTO FAFOUTIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 AXIA INVESTMENTS Ε.Ε.
4 CAR N MOTION ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ
5 CLEAR TALK MOBILE ΙΚΕ
6 EUBO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
7 GD MOTORSPORT SPECIALISTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 I PACK LTD
9 isMOOD ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 MOROS FAMILY Ι.Κ.Ε.
11 PS ESTIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
12 SMARTUP Ι.Κ.Ε.
13 VIRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 VIRTUS Ι.Κ.Ε.
15 Α.ΚΑΤΕΒΑΣ Ε.Π.Ε
16 ΑΓΓΕΛΗΣ Ι. ΧΑΛΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ
17 ΑΙΟΛΟΣ 1 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
18 ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
19 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΗΤΑΣ ΟΕ
21 ΑΞΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
22 ΑΦΟΙ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΟΕ
23 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ Ε.Ε.
24 Β.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
25 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.116
SGA