Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 7100 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 1
2 7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 42
3 7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 264
4 7120 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 39
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 346 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 300 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 300 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 7TIPS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
2 ADVITY ΙΚΕ
3 AKFA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.akfa-chemicals.com
4 ArchiKam ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE
5 ARCHITECH (ΑΡΚΙΤΕΚ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 B.TALOS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 Consult Ε.Ε.
8 ENERGIA SOLARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 ENERTCO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 ERGOMETAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 EVOTEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 GAS ENERGY TECHNOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
13 GEOSCAN OE
14 GETCON HELLAS ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
15 HELLENIC DEVELOPMENT AND TESTING ELECTRONICS ΙΚΕ
16 ISTOS CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 N.F.K. MASTA DEVELOPMENT CONSTRUCTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 NI.KO. SERVIS ΕΕ
19 OMSSE-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
20 OXILIPRO ΕΕ
21 PHARMAGNOSE ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.pharmagnose.com
22 PHOTON HELLAS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ
23 PS ESTIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
24 QTECHNIK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΕ
25 SAPCON IKE
e-Επιμελητήριο 1.0.2.116
SGA