Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 7810 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 2
2 7820 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 8
3 7830 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 16
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 26 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 26 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 26 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 A.S SECURITY AND SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 DEALIVERY PLUS-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 DI.SOS - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
4 PSK ELVERI IKE
5 ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.vasteecoevolution.eu
6 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ Ε.Ε.
7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8 ΕΡΓΑΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ
9 ΥΙΟΙ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ Ε.Ε
e-Επιμελητήριο 1.0.2.116
SGA