Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 19 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 19 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 19 από 19 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 BLUE MARE EVIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.bluefun.gr
2 GLOBAL MARINE SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 Hellenic Marineworks Ελληνική Ναυπηγοτεχνική-Ναυπηγείο Καμπούρογλου Ι.Κ.Ε. www.hellenicmarineworks.gr
4 LULI MENTAR ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
5 MANTZO MARINE SERVICES Ι.Κ.Ε. https://www.mantzariotis.gr
6 NAUTOSOLS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
7 STOLMETAL Ι.Κ.Ε.
8 VAMEG NEW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
9 VAMEG- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε
11 ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 ΔΕΛΦΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε
15 ΜΑΝΤΖΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε. https://www.mantzariotis.gr/
16 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.chalkis-shipyards.gr
17 ΝΑΥΣ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΠΕ
19 ΧΑΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121