Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΠΑ) ΛΙΜΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: -
Διεύθυνση: -, 34005, ΛΙΜΝΗ
Δήμος: ΕΛΥΜΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2227032488
Νομική μορφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 55301201 Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/02/1997 84131600 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/02/1997 11071100 Παραγωγή μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκαθεί ή αρωματισθεί ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/02/1997 94991400 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/02/1997 59141001 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογράφου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/02/1997 10119901 Υπηρεσίες σφαγής ζώων, για λογαριασμό τρίτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/02/1997 88910000 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/02/1997 10412302 Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/02/1997 08120000 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/02/1997 10110000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/02/1997 93111000 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/02/1997 23520000 Παραγωγή ασβέστη και γύψου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 11/02/1997
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 55301201 Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα
2 94991400 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης  
3 84131600 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα  
4 88910000 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών  
5 10110000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος  
6 08120000 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης  
7 23520000 Παραγωγή ασβέστη και γύψου  
8 11071100 Παραγωγή μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκαθεί ή αρωματισθεί  
9 10412302 Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων  
10 59141001 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογράφου  
11 93111000 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  
12 10119901 Υπηρεσίες σφαγής ζώων, για λογαριασμό τρίτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA