Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Α.Κ.)
Διεύθυνση: ΙΠΠ.ΒΑΧΛΑ 14, 34003, ΚΥΜΗ
Δήμος: ΚΥΜΗΣ
Τηλέφωνο: 22220- 24000
FAX: 22220-22022
Νομική μορφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 94991400 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/07/2000 56101907 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/07/2000 56101901 Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/07/2000 93291100 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/07/2000 93191000 Άλλες αθλητικές υπηρεσίες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/07/2000 56101912 Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/07/2000 56292000 Υπηρεσίες καντίνας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/07/2000
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 94991400 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης
2 93191000 Άλλες αθλητικές υπηρεσίες  
3 56101901 Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις)  
4 56292000 Υπηρεσίες καντίνας  
5 93291100 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών  
6 56101907 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους  
7 56101912 Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA