Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΣΤΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Α.Δ.)Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: Δ.Ε.Π.Α.Δ.
Διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΔΥΣΤΙΩΝ, 34017, ΚΡΙΕΖΑ
Δήμος: ΔΥΣΤΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2223052000-52123
Κινητό τηλέφωνο: 6978443667
FAX: 2223051206
Νομική μορφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 93111000 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 68201206 Υπηρεσίες παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων (γήπεδα γκολφ, τένις κλπ) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 88990000 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 68201205 Υπηρεσίες μίσθωσης ασκεπούς χώρου για την εγκατάσταση μηχανημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 93211003 Υπηρεσίες πανηγυριών (τοπικών εορτών) και εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 88100000 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 94991400 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 68201203 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 91011100 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 90041009 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 91031001 Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 59140000 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 61901007 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 93211002 Υπηρεσίες λούνα παρκ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 93121000 Υπηρεσίες αθλητικών σωματείων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 91022001 Υπηρεσίες επίδειξης καλλιτεχνικών ή αρχαιολογικών συλλογών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 90041010 Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 88991901 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 88911302 Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 56301004 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004 68321301 Υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/10/2004
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
2 88990000 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.  
3 94991400 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης  
4 88100000 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία  
5 59140000 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών  
6 93121000 Υπηρεσίες αθλητικών σωματείων  
7 90041009 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών  
8 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων  
9 91011100 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών  
10 68321301 Υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα  
11 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
12 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
13 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
14 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
15 68201203 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση  
16 91022001 Υπηρεσίες επίδειξης καλλιτεχνικών ή αρχαιολογικών συλλογών  
17 91031001 Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και κτιρίων  
18 90041010 Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών  
19 88991901 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα  
20 93111000 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  
21 93211002 Υπηρεσίες λούνα παρκ  
22 68201205 Υπηρεσίες μίσθωσης ασκεπούς χώρου για την εγκατάσταση μηχανημάτων  
23 88911302 Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού  
24 93211003 Υπηρεσίες πανηγυριών (τοπικών εορτών) και εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα  
25 68201206 Υπηρεσίες παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων (γήπεδα γκολφ, τένις κλπ)  
26 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
27 56301004 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ  
28 61901007 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)  
29 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA