Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: INNOCUE Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: INNOCUE
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΙΕΣ, 34017, ΚΡΙΕΖΑ
Δήμος: ΚΥΜΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΕΥΒΟΙΑΣ
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών) 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 45112000 Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 47767701 Λιανικό εμπόριο ανθέων 47799100 Λιανικό εμπόριο παλαιών αντικειμένων αξίας (αντικών) 47890000 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 47910000 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 49393200 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα 50101906 Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας 53201200 Υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) 56101901 Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις) 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 80301001 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης εμπιστευτικών υποθέσεων 81101000 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ) 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ) 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 93291104 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) 96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης check
2 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
3 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
4 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
5 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
6 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
7 47890000 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές  
8 47767701 Λιανικό εμπόριο ανθέων  
9 47910000 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
10 45112000 Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
11 47799100 Λιανικό εμπόριο παλαιών αντικειμένων αξίας (αντικών)  
12 81101000 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)  
13 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)  
14 56101901 Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις)  
15 80301001 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης εμπιστευτικών υποθέσεων  
16 96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)  
17 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
18 93291104 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)  
19 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
20 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών  
21 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
22 53201200 Υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)  
23 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  
24 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
25 49393200 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα  
26 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
27 50101906 Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας  
28 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
29 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
30 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121